İçerikle Pazarlama

İçerikle Pazarlama Nedir?

SEO çalışması yapan kişilerin sıkça kullanmış olduğu uygulamalar arasında içerikle pazarlama özellikle sosyal medya sürecinde çokça kullanılan bir yöntemdir. Bu pazarlama sistemi firmaların ses, görüntü, yazı, grafik ve infografikle hazırlanmış olan içeriklerin siteyi takip eden ve daha fazla takip edilmesi istenilen hedef kitlelerle aralarında bir bağlantı kurulmasını sağlayan yeni nesil pazarlama türüdür. Geniş anlamda ele alınacak olunursa; markaların, firmaların, işletmelerin, pazarlama yöneticilerinin veya klasik medya vasıtasıyla takipçilerin var olan kitlesi üzerinden marka, ürün, hizmet veya işletme kitlelerini bilgilendirme, aktif hale getirme, merak duygusunu uyarma, marka-ürün bağı kurmayı sağlayan ve bunun yanında kişilerin satın alma davranışları sergilemesine yardımcı olan sesli, yazılı ve görsel içerik türleridir.

İçerikle Pazarlamanın Amacı

Yapılan çalışmalarda içerikle pazarlamadaki amacın ana unsuru her zaman insandır. İçerikli pazarlamada hedef alınan insan için şu tanım yapılmaktadır; yapılan içeriğin farkına varılmasına kadar insan sıradan bir tüketicidir. İçeriğin insan tarafından keşfedilmesiyle birlikte bu sefer potansiyel tüketici konumuna gelmektedir. Aktarılan içerikten etkilenen insan ürün veya hizmetleri almaya başlamasıyla birlikte artık müşteri olarak ifade edilir. İnsanlar, tüketici olarak bir döneme kadar fazla seçici davranmazken, şimdilerde önlerine sunulan imkanlar ve pazarlama yöntemleri sayesinde seçici, çeşitli alternatifleri değerlendiren ve istediğini almaya yönelik tavırlar ortaya koymaktadır. Bu da ister istemez içerikle pazarlamanın ne kadar önemli olduğunu ve yöntemi kullanacak kişilerin de insana yönelik alternatifleri sunması gerekmektedir.

İçerikle Pazarlama Nasıl Yapılmalıdır?

İçerikle pazarlama yöntemi uzun vadeli bir çalışma neticesinde son şeklini alan bir uygulamadır. Firma, işletme ve markalar potansiyel tüketiciyi etkilemek için doğru ve doğal olan içeriği seçmek için çaba sarf etmelidir. Tüketicilerin ürün veya hizmetler için birbirinden farklı beklentileri olduğu için içerikle pazarlama konusunda iyi bir strateji ortaya konulmalıdır. İçerikli pazarlama oluşturulurken ilk olarak kullanılacak olan aktörlerin net bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. İletişim noktasında tüketiciye anlaşılır, sade, profesyonelce hazırlanmış bir dil kullanılmalıdır. Pazarlama sırasında kullanılacak olan içerik tipinin yazılı mı, görsel mi yoksa işitsel mi olacağı tespit edilmelidir. Tüketicilerin dikkatini çekecek içeriğin üretilmesine dikkat edilmelidir. Ürün veya hizmet verilirken firma, işletme veya marka adına kimler tüketiciyle muhatap olacak net bir şekilde belirlenmelidir. İçerikler hazırlandıktan sonra sürekli olarak dijital platformlarda yayınlanmalıdır.